Medzinárodná súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek

Pravidlá súťaže

Súťažné disciplíny

  • Súťaž družstiev – súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek
  • Súťaž jednotlivcov – jedenie 1 kilogramu halušiek na čas
  • Súťaž jednotlivcov – pitie 1 litra žinčice na čas
  • Súťaž jednotlivcov – jedenie 1 metra dlhej syrovej nite bez pomoci rúk

Prihlásenie do súťaží

Prihlásiť do súťaží sa môžete do dátumu konania podujatia. Avšak pozor, kapacita súťaží je obmedzená, preto Vám odporúčame prihlásiť sa čím skôr.
Prihlásiť sa môžete na tel. čísle: +421 948 484 881, alebo emailom: fero@terchovavratna.sk.

Pravidlá súťaží družstiev

Všetky prihlásené družstvá sa musia zaregistrovať pred súťažou na registračnom mieste, kde sa vykonajú potrebné administratívne úkony. Na registračnom mieste bude taktiež vyvesené poradie podľa ktorého sa bude súťažiť. Pre každé družstvo bude v boxe na varenie pripravené: stôl so slnečníkom, kotlík s pokrievkou, drevo a vedro s hubkou.

Akreditované družstvo si donesie suroviny na prípravu bryndzových halušiek (zemiaky, bryndzu, slaninu, soľ, múku a ostatné pochutiny podľa vlastnej potreby a receptu) a ostatné náradie potrebné k príprave (varechu, lyžice, lopár, nôž, sitko, panvicu, misky). Jedna miska, v ktorej družstvo odovzdá 3,3 kg halušiek komisii, musí mať presnú váhu. Údaj o váhe danej misky, odovzdajú členovia družstva rozhodcom./ Hmotnosť danej misky si môžu súťažiaci zistiť pri registrácií./

Družstvo s prideleným rozhodcom si spoločne preberie a skontroluje pridelené stanovište (súťažný box) a náradie na varenie bryndzových halušiek. Ďalej čaká na odštartovanie súťaže. Maximálny čas na varenie , zjedenie a vyčistenie súťažného boxu je 1 hodina. Členovia družstva postupujú pri varení podľa vlastnej dohody, úlohy si môžu meniť.

Meraný čas varenia halušiek sa zastavuje v momente, keď si je kuchár istí, že uvaril dostatočné množstvo kvalitných halušiek a dá povel rozhodcovi na zastavenie času.

Po uvarení bryndzových halušiek sa kuchár a rozhodca odoberú k rozhodovacej komisii, kde sa halušky odvážia. Váha hotových halušiek musí byť 3,3 kg. Prebytok halušiek si môžu preložiť do druhej misky.

Po odvážení a odobratí dvoch vzoriek halušiek-300g, bude celé družstvo konzumovať halušky na čas. Rozhodca odštartuje jedenie halušiek a stopky zastaví v momente, keď uvarené bryndzové halušky členovia družstva kompletne zjedia.

Družstvo po skončení varenia a jedenia halušiek je povinné upratať a odovzdať pomôcky a súťažný box. Rozhodca skontroluje box a odovzdané pomôcky a následne pridelí za túto činnosť body.

Spôsob hodnotenia družstiev:
Hodnotí sa čas, kvalita, chuť, kreativita/oblečenie, kultúrny program ,vystupovanie, zaujatie divákov,…/, výzdoba, hygiena a čistota odovzdávajúceho boxu.

Pravidlá súťaží jednotlivcov

Jedenie 1 kilogramu bryndzových halušiek na čas

Súťažiaci majú pripravený v miske 1kg bryndzových halušiek a lyžicu. Na povel rozhodcu súčasne všetci súťažiaci budú súťažiť o čo najkratší čas zjedenia 1 kg bryndzových halušiek. Pridelený rozhodcovia zastavia meranie v momente, keď bude mať súťažiaci prázdnu misku a povie svoje meno/ má prázdne ústa/.

Pitie 1 litra žinčice na čas

Súťažiaci majú pripravený 1 liter žinčice v plastovej fľaši a na povel rozhodcu súčasne všetci budú súťažiť o čo najkratší čas vypitia 1 litra studenej žinčice. Pridelený rozhodcovia zastavia meranie v momente, keď budú mať súťažiaci prázdnu fľašu a povie svoje meno.

Jedenie 1 metra syrovej nite bez pomoci rúk

Súťažiaci majú pripravenú syrovú niť o dĺžke 1metera. Na povel rozhodcu súčasne všetci budú súťažiť o čo najkratší čas zjedenia 1 metra syrovej nite bez akejkoľvek pomoci rúk. Pridelený rozhodcovia zastavia meranie v momente, keď bude mať súťažiaci prázdne ústa- povie svoje meno.

Spôsob hodnotenia jednotlivcov

Pri súťaži jednotlivcov sa hodnotí najlepší čas, a to pri dodržaní všetkých podmienok určených rozhodcami tesne pred štartom súťaže.

Organizátor si vyhradzuje právo organizačných zmien a pravidiel súťaže!